Onze diensten

Wij verlenen diensten op administratief gebied, financieel en fiscaal gebied. Verder doen wij de administratie voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf, maken jaarrekeningen, doen belastingaangiften, helpen uw financiële zaken op orde te brengen en te houden.

Administratie

De administratie van een onderneming dient verschillende doelen en dient daarop ingericht te zijn aan (minimum) eisen te voldoen.

Belastingen

Belastingzaken zijn grofweg in twee hoofdgroepen te onderscheiden: advies en de aangiften.

Bewindsvoering

Sommige mensen zijn niet (meer) in staat hun zaken zelfstandig te behartigen, door ziekte of gebrek of door ouderdom.

Jaarrekeningen

Het jaarlijkse sluitstuk van elke administratie vormt de jaarrekening. Hier kijken wij graag samen met u naar.

Uitkering

Iemand die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt kan AOW aanvragen. Het is niet
onverstandig daarbij hulp in te roepen.

Maatschappelijke ondersteuning

Zeker als mensen ouder worden en de wereld om zich heen snel zien veranderen, vervallen zekerheden en dingen die vroeger heel gewoon waren.

Begrotingen

Ondernemers willen vaak vooruit inzicht hebben over de mogelijke ontwikkeling van hun activiteiten.

Nalatenschap

Hoewel niemand het er graag over heeft: voor iedereen zal eens het moment aanbreken dat er een nalatenschap ontstaat.

Juridische zaken

Mensen leven samen met andere mensen en dat maakt dat het noodzakelijk is dat er regels bestaan waar men zich aan moet houden.

Maak kennis met ons team

Wij zijn sponsor van ZVVM Campus

Wij zijn trotse sponsor van zaalvoetbalvereniging Campus Maastricht.
Dit jaar vieren wij hun 40 jarig bestaan!