Begrotingen


Ondernemers willen vaak vooruit inzicht hebben over de mogelijke ontwikkeling van hun
activiteiten. Soms vragen financiers daarom. Wij kunnen behulpzaam zijn bij de opstelling daarvan, uiteenlopend van een jaarbegroting, tot meerjarenplanning,  liquiditeitsbegrotingen en ondernemingsplannen.