Belastingzaken zijn grofweg in twee hoofdgroepen te onderscheiden: advies en de aangiften.


Advies

Onze belastingadviespraktijk richt zich op particulieren en ondernemers en bestaat voor een groot deel uit het adviseren van onze klanten hoe ze hun zaken zo kunnen inrichten en organiseren dat dit enerzijds geen problemen met de belastingdienst kan opleveren en anderzijds dat men optimaal gebruik maakt van allerlei fiscale regelingen. Ons doel daarbij is nooit alleen hoe wordt zo min mogelijk belasting betaald maar hoe kan het primaire doel zo goed mogelijk in zo gunstig mogelijke fiscale banen worden geleid. Voor particulieren kan dat bijvoorbeeld advies zijn over een fiscaal gunstige en ook overigens  verantwoorde woningfinanciering, vermogensvorming, pensioenplanning, vermogensoverdracht bij leven of planning van een toekomstige nalatenschap. Ook kunnen wij u van advies dienen als u overweegt om te emigreren naar buurlanden, maar ook naar verderaf gelegen landen, voor altijd of voor een bepaalde periode. Omgekeerd in het geval dat u vanuit het buitenland naar Nederland terugkeert. (Toekomstige) ondernemers kunnen wij adviseren over de ondernemingsvorm die het beste bij hun ondernemersplannen past. Dan gaat het om zaken als de keuze tussen een éénmanszaak, een VOF (Vennootschap Onder Firma), een maatschap, een c.v., een coöperatie of een vennootschap in de vorm van een BV. Wanneer is wat zinvol, profijtelijk, fiscaal aantrekkelijk etc. .Wanneer is het het verstandigste om van de ene vorm naar de andere over te stappen. Moet ik pensioen regelen en zo ja hoe: in eigen beheer of extern. Hoe ga ik met mijn onderneming om als ik iets anders wil gaan doen, als ik ze wil overdragen of als ik er gewoon mee wil of moet stoppen.
Startende ondernemers moeten zich melden bij de overheid: de kamer van koophandel en de belastingdienst. Het is verstandig dat niet zonder advies te doen. Het ligt soms zo voor de hand om dit zelf even op te knappen, maar vaak zorgen verkeerd ingevulde aanmeldformulieren nog lang voor onnodige overlast en werk (dus kosten), Ook op dit gebied kunnen wij onze ervaring inzetten.

 

Aangiften

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen te maken krijgen met aangiften. Voor vrijwel alle soorten van aangiften kunnen wij zorgen.  Aangiften van het inkomen als particulier of ondernemer voor de inkomstenbelasting. Aangiften voor vennootschapsbelasting, BTW aangiften, aangiften voor schenk- en erfbelasting. Soms is het verstandig om een aangifte te doen, ook als de belastingdienst dat niet vraagt: de belastingdienst weet immers meestal niet zelf als iemand recht heeft op een teruggave en zelfs als dat zo is, zal men daar meestal niet op gewezen worden.

Voor onze aangiftepraktijk maken wij gebruik van de uitstelregeling, de zogenaamde BECON regeling (belastingconsulentenregeling). Iedereen heeft de beruchte datum van inleveren van de aangifte voor 1 april in zijn hoofd en ieder jaar hamert de belastingdienst daar ook op. Wij kunnen voor u aangifte de tijd nemen, zodat alles zorgvuldig en op een moment dat het ons en u schikt afgehandeld wordt, alleen moeten wij dan tijdig weten dat wij u aangifte moeten verzorgen. Staat u eenmaal op onze lijst dan gaat dat vanzelf en melden wij ons wanneer u aan de beurt bent of spreken wij een moment af dat het beste past bij uw situatie. Wij bewaken dat, u hoeft daarvoor niets te doen. Als u aan huis gebonden bent door leeftijd of anderszins komen wij na afspraak bij u aan huis om de benodigde gegevens op te halen. Anders kunt u die persoonlijk komen afgeven, opsturen per post of per mail. U bepaalt wat het makkelijkst is en wij adviseren daarbij.  

 

Voorlopige aangiften en voorschotten toeslagen

De belastingdienst voert steeds meer regelingen uit waarmee particulieren voorschotten kunnen vragen op tegemoetkomingen in de kosten van wonen en levensonderhoud die met het inkomen te maken hebben: de voorlopige teruggave/aanslag i.v.m. aftrekbare hypotheekrente, kinder-, zorg- en huurtoeslagen. Ook daarbij kunnen wij van dienst zijn.

 

Bezwaar en beroep

Soms legt de belastingdienst aanslagen op of worden door de belastingdienst een beschikking afgegeven die niet juist lijken te zijn. Vaak is het mogelijk, noodzakelijk of gewenst daartegen bezwaar en beroep aan te tekenen. Of dat moet gebeuren is een zaak van zorgvuldige afweging: heeft het zin, levert het wat op, wat kost het en gaat het om een haalbare zaak. Dat vergt onderzoek, advies en overleg. In principe kunnen wij de hele beroepsprocedure verzorgen, zo nodig t.m. de Hoge Raad, de Raad van State, of de Nationale Ombudsman. Waar nodig kunnen wij u in specialistische gevallen doorverwijzen. Omdat het vaak kostbare procedures zijn heeft een bezwaar- en beroepsprocedure alleen zin als er een reële kans van slagen is.