Bewindsvoering

 

Sommige mensen zijn niet (meer) in staat hun zaken zelfstandig te behartigen, door ziekte of gebrek of door ouderdom. Dan zijn er allerlei manieren om daar, al dan niet preventief in te voorzien. Sommigen hebben alleen problemen met het beheer van hun vermogen, anderen hebben behoefte aan voorzieningen die niets met vermogen te maken hebben, soms is er sprake van een mix van beiden. Wij zijn bereid in dat soort gevallen, daartoe benoemd door de Rechter, de bewindvoering, het mentorschap of de curatele op ons te nemen.

Soms is het wenselijk dat men tijdig maatregelen neemt voor het geval men – al dan niet tijdelijk – niet (meer) zelf kan handelen en wil men voorkomen dan gebruik te moeten maken van de hierboven genoemde wettelijk regelingen als bewind, curatele en/of mentorschap. In dat geval kan de notariële volmacht uitkomst bieden. Ook daarbij kunnen wij onze diensten aanbieden, al zijn wij daar uit principe zeer terughoudend in omdat dat een vorm van zaakwaarneming is waarbij de objectieve verantwoording moeilijk te regelen is en wij ervoor willen waken niet in ongewenste situaties terecht te  komen. Soms is het echter de enige haalbare mogelijkheid en dan lopen wij niet weg voor zo’n vraag. Het feit dat zo’n volmacht altijd bij een notaris geregeld moet worden biedt overigens de zekerheid van een onafhankelijk en objectieve toets vooraf.