Jaarrekening


Het jaarlijkse sluitstuk van elke administratie vormt de jaarrekening. Die wordt samengesteld in overeenkomst met de aard en omvang van de onderneming, waarbij wij ons in principe beperken tot de noodzakelijke en vereiste verslaglegging. Specifieke wensen kunnen daarbij worden toegevoegd. Een deel van de ondernemers is verplicht jaarlijks een publicatiebalans bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dat hoort bij het jaarwerk dat wij voor u verrichten.