Juridische zaken


Mensen leven samen met andere mensen en dat maakt dat het noodzakelijk is dat er regels
bestaan waar men zich aan moet houden. Dingen regelen binnen die regels, het juist toepassen van die regels en het oplossen van (dreigende) conflicten valt onder het begrip juridische zaken. Vaak wordt daarbij gedacht aan allerlei ingewikkelde zaken waar advocaten aan te pas moeten komen. Wij proberen dat te voorkomen door dingen vooraf goed en duidelijk af te spreken en te regelen, waar nodig en mogelijk te bemiddelen en in elk geval te zorgen voor een goed dossier, mocht het onverhoopt tot een echt conflict komen. Vaken kunnen we dan ook nog proberen tot een oplossing te komen, zonder dat meteen zwaar geschut moet worden ingezet en hoge kosten noodzakelijk zijn.

In de onroerend goed sfeer kunnen wij huurcontracten en de periodieke huurverhogingen voor u verzorgen. Ook bij arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van geldlening en andere voorkomende contracten kunnen wij u van dienst zijn. Soms is het verstandig in een specifieke situatie eens met een onafhankelijke derde te praten, om zaken objectief te laten toetsen, voordat de hakken in het zand worden gezet en een weg terug moeilijk wordt en onnodige kosten worden gemaakt.