Nalatenschap

 

Hoewel niemand het er graag over heeft: voor iedereen zal eens het moment aanbreken dat er een nalatenschap ontstaat. Wat er dan moet gebeuren is in de eerste plaats in de wet geregeld. Die regeling geldt als men zelfs niets regelt en is vooral gebaseerd op een eerlijke verdeling van een nalatenschap tussen de meest voor de hand liggende erfgenamen, met een zekere bescherming voor partners. Soms is het wenselijk of nodig zelf iets te regelen, zeker wanneer er sprake is van situaties waarbij de wettelijke regeling niet voldoende is of tot ongewenste gevolgen kan leiden. Daar kunnen wij u in adviseren en zo nodig begeleiden bij het feitelijke regelwerk – het opstellen van een testament –  dat dan altijd door een Notaris moet worden gedaan. Soms is het wenselijk iemand aan te wijzen die – als het zover is – de wettelijke regeling of de de bij testament geregelde eigen ( laatste)  wil uit te voeren: een executeur testamentair. Dat kan zijn omdat het een ingewikkelde erfenis zal zijn, maar ook omdat men dat wil overlaten aan iemand die zelf geen belanghebbende is, of omdat men dat werk de erfgenamen wil besparen, of gewoonweg omdat men anders niemand heeft om een en ander op zich te (kunnen) nemen. Wij hebben hierin ruime ervaring en kunnen hierbij onze diensten in allerlei vormen aanbieden. Soms is een oriënterend gesprek over dit soort zaken al heel geruststellend en verhelderend.