Uitkeringen en (zorg)regelingen

 

AOW/Pensioen

Iemand die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt kan AOW aanvragen. Het is niet onverstandig daarbij hulp en begeleiding in te roepen. In sommige gevallen kan dat tot een hogere uitkering leiden omdat men vaak niet weet dat men meer dan de basisuitkering kan ontvangen en dat dus niet aanvraagt: alleenverdieners, partners in verzorgings- en verpleeginstellingen etc. . Als men recht op AOW heeft, is er in veel gevallen ook recht op een pensioen. Meestal gaat dat vanzelf goed, maar soms moet men daarvoor zelf in actie komen. Soms is het ook verstandig om de toepassing van de heffingskortingen goed te laten regelen, zodat men niet voor onaangename verassingen van latere belastingbetalingen komt te staan en zo nodig tijdig een voorlopige aanslag aanvraagt. 

 

CAK bijdragen

Mensen die gebruik moeten maken van zorgregelingen moeten daarvoor meestal een eigen bijdrage betalen en dat wordt geregeld door het CAK (het centraal administratiekantoor). Dat kan het geval zijn bij eenvoudige hulp aan huis en/of hulpmiddelen (meestal op basis van een regeling uit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning, uitgevoerd door de gemeenten), maar ook bij verpleeghulp thuis of in een zorginstelling. Het is verstandig om die eigen bijdragen goed te (laten) controleren want het CAK gaat vaak uit van de meest gebruikelijke situaties en indien men recht heeft op een bijzondere regeling (veelal een lagere eigen bijdrage) moet men daar zelf om vragen, soms zelfs jaarlijks. Ook dat kunnen wij voor u regelen.

 

PGB

Hoewel de mogelijkheid tot het ontvangen van een PGB (persoonsgebonden budget) om in zorgbehoeften te voorzien beperkt gaat worden moeten de mensen die er gebruik van maken aan een aantal administratieve verplichtingen voldoen, bijvoorbeeld de periodieke verantwoording naar de overheid, maar ook de loonadministratie voor het ingeschakelde zorgpersoneel. U kunt hiervoor bij ons terecht.