Uitgangspunten

In principe hanteren wij uurtarieven. In dat geval krijgt u bij onze nota een gespecificeerde opgave van de in rekening gebrachte werkzaamheden en het daarbij behorende tarief. In sommige gevallen is het mogelijk en wenselijk vooraf een vaste prijsafspraak te maken voor een bepaalde opdracht, maar ook voor periodiek terugkerende werkzaamheden, waarbij de prijsafspraak geldt voor een bepaalde periode waarna wij opnieuw met u overleggen en zo nodig nieuwe afspraken maken.

Tarieven

Hieronder volgen een aantal richtprijzen, inclusief BTW, zodat u hier en vooraf reeds enig inzicht hebt in de feitelijke kosten. Uiteraard zullen wij dit in voorkomende gevallen zonodig nader toelichten en concretiseren.


Onderstaande tarieven zijn inclusief BTW.

ADMINISTRATIE

84,-uurtarief

 • Administratieve zaken
 • Zorg
 • Ondersteuning

CONTROLE

127,-uurtarief

 • Controle
 • Onderzoek
 • Eenvoudig advies

Jaarrekening

167,-uurtarief

 • Jaarrekening
 • Specifiek advies
 • Procedure

Advies

213,-uurtarief

 • Specialistisch advies
 • Fiscaal
 • Juridisch

Belastingaangifte

84,-uurtarief

 • Eenvoudige aangifte
 • 1 persoon

Belastingaangifte

127,-uurtarief

 • Eenvoudige aangifte
 • Partners
 • Gezamelijk

Belastingaangifte

127,-uurtarief

 • Uitgebreide aangifte
 • 1 persoon

Belastingaangifte

213,-uurtarief

 • Uitgebreide aangifte
 • Partners
 • Gezamelijk

Algemene voorwaarden

Op onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Gezien de aard van onze werkzaamheden moeten wij beperkingen stellen aan het gebruik van de moderne en sociale communicatiemiddelen. Gegevensuitwisseling, geen probleem. Afspraken maken via mail en aansprakelijkheid aanvaarden voor zaken middels email en dergelijke is zowel voor u als ons soms risicovol, al was het alleen maar omdat niet vaststaat dat de communicatie tijdig, volledig en origineel is. Dat vergt dus extra zorgvuldigheid die wij via bevestigingen en een disclaimer vorm trachten te geven. Dat lijkt klantonvriendelijk, het tegendeel wordt beoogd.

Zorgplicht

Onze dienstverlening vraagt een hoge mate van zorgplicht. Wij zijn ons daarvan bewust en proberen u daarom ook regelmatig uit eigen beweging te wijzen op zaken die naar ons inzicht en op basis van onze wetenschap van uw specifieke situatie voor uw van belang zijn. Dat is geen verkoopverhaal of bemoeizucht, maar het komt voort uit de aard van het werk dat wij doen. Dat biedt geen garantie dat wij u steeds tijdig en volledig van dienst kunnen zijn. Wij besteden aan onze werkzaamheden de uiterste zorg, maar zijn wat betreft onze aansprakelijkheid beperkt tot de dekking die onze verzekering ons in voorkomende gevallen biedt.

Verantwoordelijkheid

Op grond van wettelijke bepalingen kunnen wij (strafrechtelijk) aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde werkzaamheden meer in het bijzonder aangiften en jaarrekeningen, als zou blijken dat de daarin vermelde informatie niet juist is. Dat noodzaakt ons soms bepaalde controlewerkzaamheden te doen en zaken vast te leggen, zodat daaruit de inhoudelijke verantwoordelijkheid juist komt te liggen en zodat blijkt dat wij aan onze verantwoordelijkheid in dat opzicht de nodige aandacht hebben besteedt. Het spreek vanzelf dat wij niet kunnen en zullen meewerken aan zaken die in onze optiek niet toelaatbaar zijn. Wij gaan er daarbij overigens van uit dat onze klanten zoiets ook niet van ons verlangen en ons ook niet willens en wetens op het verkeerde been zullen zetten. Onbewuste fouten en vergissingen zijn en blijven menselijk en acceptabel.