Particulieren


Particulieren zijn een belangrijke doelgroep. Van jong tot oud, van eenvoudig tot bemiddeld. Wij
bedienen daarbij voornamelijk de regio Maastricht en omstreken. Wij bieden onze diensten ook aan buiten die regio en de rest van Nederland en in de aangrenzende landen.Veelal gaat het dan om belastingadvies en belastingaangifte. Ook in het bestieren van de financiën in brede zin kunnen wij diensten aanbieden. Veel mensen missen hun bankkantoor. Dat kunnen wij niet vervangen, maar wij kunnen wel inspringen op de behoefte aan financiële hulp en ondersteuning die daardoor is ontstaan. Van het regelen van het betalingsverkeer, wanneer men zelf niet over een computer of internetverbinding kan beschikken, tot het zoeken naar een goede woningfinanciering, van het overnemen van beheer en bewind of de financiën wanneer dat problemen gaat opleveren of onmogelijk wordt tot het regelen en voorbereiden van nalatenschappen tot het volledig afwikkelen daarvan. Als vanzelf hebben wij daarbij een brok ervaring opgedaan bij het regelen en organiseren van zorg-gerelateerde zaken. Indicatiestellingen, inschakelen van zorg,overgang naar zorginstellingen en begeleiding wanneer men daar eenmaal op is aangewezen.