Pensioen – en Stamrecht BV


Pensioen- en stamrecht BV’s zijn geen “echte” ondernemingen, maar hebben wel een aantal
administratieve en juridische verplichtingen. Er moet een administratie bijgehouden worden, soms een loonadministratie. Er moeten aangiften vennootschapsbelasting gedaan worden, er zijn verplichtingen t.a.v. de Kamer van Koophandel. Pensioenreserveringen moeten jaarlijks bijgesteld worden de uitkeringen van stam- en pensioenrechten moeten (periodiek) berekend worden en de daarbij behorende stukken (overeenkomsten, pensioenbrieven, verslagen van aandeelhoudersvergaderingen) moeten opgesteld worden. Dat pakket kunnen wij volledig op ons nemen, desgewenst tegen vaste prijsafspraken.